Andersson Lena

  UK
  ​lena.x.andersson@vgregion.se

Professional Role(s) and qualifications:
Sjuksköterska sedan mer än 30 år tillbaka. stor erfarenhet av att arbeta med somatiskt sjuka patienter; har jobbat med intensivvårdspatienter

Training in CBT-E:
KBT steg 1 klar våren 2022
dagars utbildning i KBT-E med Evelina Linder

Clinical Practice and Supervision:
Arbetat med ätstörningspatienter sedan 2016 haft stödjande samtal sedan dess

Research:
utveckling av kbt-e behandling för patienter som äter restriktivt