Boulimia Nervosa

Er moeten drie hoofdkenmerken aanwezig zijn om de classificatie boulimia nervosa te kunnen stellen:

  1. Terugkerende eetbuien. Een ‘eetbui’ is een eetmoment waarbij objectief gezien een grote hoeveelheid voedsel wordt gegeten, rekening houdend met de omstandigheden, en er is op dat moment een gevoel van controleverlies.
  2. Eén of meer extreme manieren van gewichtsbeheersing; terugkerend zelfopgewekt braken, misbruik van laxeermiddelen of diuretica, overmatige lichaamsbeweging, aanhoudende beperking van de hoeveelheid eten.
  3. Overwaardering van lichaamsvormen vorm en gewicht en de controle daarover; dat wil zeggen, het beoordelen van eigenwaarde grotendeels, of zelfs uitsluitend, in termen van iemands lichaamsvormen en gewicht en het vermogen om deze onder controle te houden.

Mensen met boulimia nervosa hebben terugkerende episoden van eetbuien, die doorgaans optreden terwijl iemand juist bezig is met streng lijnen. Sommige mensen eten vrijwel niets buiten de eetbuien om, en de meeste mensen volgen een strikt dieet. Veel mensen laten zichzelf na elke eetbui overgeven om het voedsel dat ze hebben gegeten kwijt te raken. Sommige mensen gebruiken hiervoor laxeermiddelen, diuretica of dieetpillen of doen heel veel aan lichaamsbeweging.

De eetbuien en extreme manieren van gewichtsbeheersing moeten gemiddeld minstens één keer per week gedurende drie maanden plaatsvinden. De persoon kan per definitie niet op hetzelfde moment een actuele diagnose van anorexia nervosa hebben. Dit betekent dat iemand met boulimia nervosa geen significant ondergewicht heeft.

Boulimia nervosa heeft de neiging zichzelf in stand te houden en gaat vaak niet spontaan over, hoewel de ernst over de tijd kan toenemen en afnemen.

Boulimia nervosa komt vooral voor bij vrouwen, waarvan de meerderheid in de twintig is. Het aandeel mannen is onduidelijk, hoewel het minder dan één op de tien lijkt te zijn. De stoornis begint meestal in de late tienerjaren met een periode van restrictief diëten. Vervolgens, na een variabele periode, wordt dit patroon onderbroken door terugkerende episoden van eetbuien. In ongeveer een kwart van de gevallen ontwikkelen mensen eerst anorexia nervosa en gaan dan over naar boulimia nervosa.